Tohle není nic pro měkké povahy.
Pokud jste si zamilovali ta malá chlupatá zviřátka,
tak tady opravdu přicházejí k úrazu!
Máte poslední možnost odejít, jinak vše, co uvidíte,
je na vaši odpovědnost!

 Albinotická verze krajty tmavé. Po krátkém zaváhání rychlý výpad a ukázkové zabalení kořisti. Čím bude had větší, tím se bude rychlost zvyšovat.

 

 Krajta královská - nejmenší z krajt. Povahou se řadí k nejoblíbenějším, velikost do 2 m. I v úplné dospělosti jí zcela postačí potkani běžných velikostí. Typickým způsobem lovu je po výpadu a zachycení kořisti úplné svinutí do koule, uprostřed níž vězí kořist. Proto se tyto krajty nazývají v zahraničí míčový had - Ball Python. Akce je jedna z nejrychlejších vůbec.


 Krajta tmavá. Existuje mnoho barevných mutací od zcela tmavé po albinotickou. Nepříliš dobrý kameraman - lekavý. Škoda. I tak ale akce blesková, jen bych nepovažoval za vhodné místo lovu. Kdo pak bude krajtu, stále při chuti, odchytávat a ukládat zpět do terária, aha? 


 Krajta mřížkovaná - v dospělosti soutěží o titul největšího hada světa s anakondou. Na rozdíl od krajty tmavé zůstává po celý život divoká a agresívní. Tato ukázka vypovídá o tom, jak velkou kořist krajty dovedou bez potíží ulovit. Její tělo jede podle trupu kořisti a neomylně se ovíjí kolem krku. Králík nemá šanci!


 Ještě mládě. Co druh hada, jiný způsob lovu. Anakondy balí kořist do neuspořádaného uzlu, rotujícího kolem všech os. Kořist naprosto ztrácí orientaci. Ve vodě, kde anakondy loví nejčastěji, je takový způsob velmi účinný pro zmatení. Kořist ztrácí přehled, kde je hladina, zatímco anakonda ji klidně polkne bez nutnosti vyplavat na hladinu.